Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Право на ограничено радно време

Члан 24.

Радно време практиканта не може бити дуже од четрдесет сати недељно.

Практикант који обавља радну праксу на послу са повећаним ризиком не сме на таквом послу радити дуже од скраћеног радног времена утврђеног законом којим се уређује рад.

При остваривању права на накнаду и других права у вези са обављањем радне праксе, скраћено радно време из става 2. овог члана изједначује се с пуним радним временом.

Одредбе закона којим се уређује рад, а које се односе на распоред радног времена, ноћни рад и посебну заштиту малолетних лица у погледу трајања дневног и недељног радног времена примењују се на практиканта у складу са овим законом.

Забрањен је прековремени рад и прерасподела радног времена практиканта. 

Практикант не може радити на дан празника који је нерадан дан.