Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Обезбеђивање услова за организовање радне праксе

Члан 16.

Послодавац након консултација са синдикатом, односно са представницима запослених, одређује потребне услове за обављање радне праксе, и то:

  1. одређује занимања за које ће се обављати радне пракса,
  2. припрема план обављања радне праксе за свако појединачно занимање,
  3. одређује менторе у складу са овим законом.