Нацрт закона

V Престанак уговора о радној пракси

Основи престанка уговора о радној пракси

Члан 35.

Уговор о радној пракси престаје: 

  1. смрћу практиканта;
  2. престанком рада послодавца;
  3. истеком времена на које је закључен уговор о радној пракси;
  4. споразумом практиканта и послодавца;
  5. отказом.