Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Обавештавање практиканата о могућностима за заснивање радног односа са послодавцем

Члан 34.

Послодавац објављује обавештење о пословима на којима постоји могућност за заснивање радног односа на огласној табли у пословним просторијама послодавца, коришћењем информационе технологије или на други одговарајући начин.