Важна документа

Нацрт закона

Нацрт закона о радним праксама и релевантна документа

Нацрт закона о радној пракси

Документ Нацрта закона о радној пракси

Nacrt zakona o radnoj praksi.pdf

Ex-ante анализа - Прорачуни

Прорачуни висине надокнаде за практиканте.

Ex-ante анализа - прорачуни.xlsx

Ex-ante анализа о успостављању правног оквира за радне праксе

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања августа месеца 2021. године формирало је радну групу са циљем да размотри могућности за унапређивање програма радних пракси у Републици Србији. Радна група је закључила да је неопходно успостављање правног оквира за спровођење радних пракси као значајног инструмента за повећање запошљавања младих у Републици Србији. Са тим у вези донета је одлука о потреби спровођења ex-ante анализе како би се формулисала потенцијална решења за потребе законског оквира за спровођење радних пракси, која треба да обухвате позитивна упоредноправна искуства, као и да буду у складу са међународним стандардима рада.

Ex-ante анализа о успостављању правног оквира за радне праксе.pdf

Образац - Потврда о обављеној пракси

Документ - образац потврде о обављеној пракси

obrazac2 potvrda.docx

Образац - План обављања радне праксе

Документ обрасца обављања радне праксе

obrazac1 plan.doc

Образац за коментаре

Образац за слање коментара на Нацрт закона о радним праксама

Образац за коментаре.doc

Закључак

Закључак о спровођењу јавне расправе поводом Нацрта закона о радним праксама.

Закључак.pdf

Образложење Нацрта закона о радној пракси

Образложење Нацрта закона о радној пракси

Образложење Нацрта закона о радној пракси.doc

Јавни позив

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о радној пракси и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавни позив.docx