Важна документа

Публикације

У овом делу се могу пронаћи публикације Београдске отворене школе на тему радних пракси.

Предлози нормативних измена режима обављања радних пракси (2019)

Аутор: Марио Рељановић Година: 2019. Сврха овог документа јесте да размотри предлоге нормативног уређења положаја лица на радној пракси. Предложене мере за измену правног оквира имају за циљ повећање броја квалитетних радних пракси које доприносе унапређењу запошљивости и запошљавања.

Предлози нормативних измена режима обављања радних пракси.pdf

Унапређење правног оквира за уређење радних пракси у Републици Србији (2017)

Аутори: Александра Ђуровић, Бојан Велев, Јелена Манић Радоичић Година издања: 2017. Циљ документа јесте анализа правног оквира радних пракси које се рализују на тржишту радне снаге и предлог мера за унапређење правног оквира како би се повећао број квалитетних радних пракси. Израда публикације омогућена је средствима Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру пројекта „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих - главна фаза".

Unapredjenje pravnog okvira za radne prakse.pdf

Стручне праксе и стручно оспособљавање у Републици Србији - изазови спровођења и могуће перспективе (2015)

Аутори: Тања Павловић-Крижанић, Александра Ђуровић, Бојан Велев Година: децембар 2015. Ова анализа представља критички поглед на стручне праксе и стручно оспособљавање, као мере активне политике запошљавања у Републици Србији и даје смернице за обликовање јавних политика у области повећања запошљивости младих. У документу су такође представљени и различити механизми и приступи повећању запошљивости младих без радног искуства у Србији. Документ је израђен у склопу пројекта "Ка бољим практичним политикама за квалитетне програме пракси", који је финансиран од стране Solidar Suisse – Канцеларија у Србији.

Strucne prakse i strucno osposobljavanje u Republici Srbiji - izazovi sprovodjenja i moguce perspektive .pdf