Важна документа

Јавна расправа

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о радној пракси

Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 03. до 23. децембра 2021. године, а текст Нацрта закона био је постављен на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и на порталу е-управе. У току јавне расправе примедбе, предлоге и сугестије, заинтересована лица достављала су писаним путем на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26 или путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@minrzs.gov.rs.

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о радној пракси.docx