Нацрт закона

III Начин стицања практичног искуства и одговарајућих вештина кроз радну праксу

Рад под менторством послодавца или ментора

Члан 12.

Радна пракса подразумева стицање практичног искустава, специфичних знања и одговарајућих и одговарајућих вештина под менторством послодавца или ментора, као лица које је послодавац одредио да реализује план обављања радне праксе, кроз непосредну подршку и преношење практичног искуства, специфичних знања и одговарајућих вештина које практикант треба да стекне.