Нацрт закона

IV Права и обавезе послодавца и практиканта

Права из обавезног социјалног осигурања

Члан 27.

Практикант који је са послодавцем закључио уговор о радној пракси има права из обавезног пензијског и инвалидског осигурања, као и обавезног здравственог осигурања, у складу са законом.