Вести

Правним регулисањем до квалитетних радних пракси

Први састанак Радне групе за радне праксе одржан је 18. августа 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Задатак радне групе је да изради анализу прописа и стања у области радних пракси и предлоге за измене постојећег и/или доношење нових прописа у тој области.

пре 2 године

Млади и радне праксе – Преглед најновијих истраживања (2020)

Суочени са изазовима изласка на тржиште рада, како би стекли неопходне вештине млади се неретко окрећу радним праксама - краткорочним програмима стицања радног искуства који укључују учење и обуку. Кроз истраживања спроведена у 2019. и 2020. години имамо нове податке који појашњавају како изгледа учешће младих у радним праксама.

пре 2 године