Вести

Правним регулисањем до квалитетних радних пракси

05.11.2021.
279

Први састанак Радне групе за радне праксе одржан је 18. августа 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Задатак радне групе је да изради анализу прописа и стања у области радних пракси и предлоге за измене постојећег и/или доношење нових прописа у тој области.

Први састанак Радне групе за радне праксе одржан је 18. августа 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Задатак радне групе је да изради анализу прописа и стања у области радних пракси и предлоге за измене постојећег и/или доношење нових прописа у тој области.

У рад радне групе су укључени представници институција које се баве запошљавањем, образовањем и младима, представници синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва, укључујући и представнике Београдске отворене школе. У оквиру састанка представљене су досадашње анализе Београдске отворене школе спроведене у сарадњи са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, које се тичу унапређења правног оквира за уређење радних пракси, као и предлози за нормативно уређивање пракси. Представљен је и пример Закона о праксама Северне Македоније.

Бројни су позитивни ефекти које радне праксе могу имати, попут скраћења транзиције од образовања до тржишта рада, унапређења знања, вештина и компетенција, стицање радног искуства и истраживање каријерних опција. Међутим, ови ефекти се могу очекивати само уколико су радне праксе квалитетне, ограниченог трајања, са квалитетним менторским процесом, постављањем и праћењем циљева учења, новчаном надокнадом, уколико постоји уговор на почетку и потврда на крају праксе. Међутим, према прегледу најновијих истраживања, и даље у многим радним праксама ови елементи квалитета изостају, што указује на важност регулисања ове области.

Београдска отворена школа се од 2015. године кроз разне иницијативе, промотивне догађаје, правне анализе и истраживања залаже за квалитетне радне праксе, што ће наставити и у наредном периоду. Квалитетне радне праксе су од великог значаја за унапређивање запошљивости, а правно уређивање пракси важан корак у овом правцу.