Вести

Радна група и јавна расправа - закључци из децембра 2021.

10.01.2022.
3202

Четврти састанак Радне групе за радне праксе одржан је у четвртак, 30. децембра 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На састанку је присуствовало око 30 представника органа државне управе, међународних организација, синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва.

Четврти састанак Радне групе за радне праксе одржан је у четвртак, 30. децембра 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На састанку је присуствовало око 30 представника органа државне управе, међународних организација, синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва.

На састанку се дискутовало појединачно о сваком коментару и предлогу који је стигао на адресу Министарства након завршене јавне расправе. Највише се дискутовало о предлозима који се тичу старосних ограничења за одлазак на праксу, затим о висини надокнаде за практиканте и административних процедура за послодавце који ће ангажовати практиканте. 

Чланови радне групе су се највише противили члану нацрта закона којим се ограничава практикант да обавља радну праксу само у оквиру стеченог нивоа квалификација током првих 9 месеци након завршетка школовања. Чланови радне групе су замерали неодређеност и конфузност који ствара овај став, као и непотребно ограничавање практиканата у избору сопственог занимања. БОШ тим је о овом и о другим уоченим дилемама у Нацрту закона о радној пракси писао у овом тексту.

У новој години Министарство је објавило Извештај о спроведеној јавној расправи, документ у којем заинтересована јавност може да се упозна детаљно са свим коментарима и недоумицама око којих су вођене дискусије како на презентацијама Нацрта закона у оквиру јавне расправе, тако и на састанцима радне групе. Извештај се може наћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и на порталу Радне праксе, на овом линку.

У наредном периоду Влада Републике Србије треба да прихвати Нацрт закона и да утврди предлог који се даље упућује Народној скупштини. Предлог закона који се доноси може да се уврсти у дневни ред седнице Народне скупштине у року не краћем од 15 дана од дана његовог подношења. 

Правни оквир за регулисање пракси је значајан како би се спречиле злоупотребе и обезбедио квалитет, као што то показују претходне правне анализе и истраживања БОШ-а, а како би се дошло до адекватног решења важно је да буде спроведен широки консултативни процес.