Вести

Одржане презентације Нацрта закона о радној пракси у Новом Саду, Нишу и Београду

22.12.2021.
586

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз подршку Београдске отворене школе, организовала је презентације и стручне расправе о Нацрту закона о радној пракси у Новом Саду, Нишу и Београду.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз подршку Београдске отворене школе, организовала је презентације и стручне расправе о Нацрту закона о радној пракси у Новом Саду, Нишу и Београду. 

Циљ је био спровођење ширег консултативног процеса, а заинтересовани грађани су имали прилике да се упознају са текстом Нацрта закона о радној пракси, размене мишљења кроз отворену дискусију и дају своје предлоге, коментаре и сугестије како би се креирало што боље решење за правно регулисање радних пракси.

На стручним скуповима истакнута је важност правног оквира за регулисање пракси за будуће практиканте  јер се на тај начин спречавају злоупотребе и обезбеђује квалитет. Послодавцима је регулисање пракси такође важно јер се успостављањем јаснијег правног оквира олакшава процес потраге за новом радном снагом и транзиција од формалног образовања до тржишта рада.

Кроз дискусију су присутни грађани изразили и одређене недоумице у погледу чланова закона који се односе на старосно ограничење за обављање радне праксе, услове за престанак уговора о радној пракси, степен образовања у оквиру ког може да се обавља радна пракса и износ надокнаде за практиканте на тај начин отворили простор за додатно унапређење квалитета Нацрта закона о радној пракси.

Независно од јавне расправе, тим БОШ-а је спровео додатне консултативне састанке са представницима послодаваца, синдиката, као и са младима. На састанцима су прикупљени додатни коментари на Нацрт закона, а тим БОШ-а је заинтересоване упутио на које све начине се могу послати коментари на Нацрт закона Министарству.

Београдска отворена школа се од 2015. године кроз бројне иницијативе, промотивне догађаје, правне анализе и истраживања залаже за квалитетне радне праксе, што ће наставити и у наредном периоду. Квалитетне радне праксе су од великог значаја за унапређивање запошљивости, а правно уређивање пракси важан корак у овом правцу.

Позивамо вас да се укључите у јавну расправу која траје до 23. децембра и кажете своје мишљење.