Вести

Представљен први Нацрт закона о радној пракси на састанку радне групе

05.11.2021.
416

Трећи састанак Радне групе за радне праксе одржан је 19. октобра 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На састанку је присуствовало око 30 представника органа државне управе, међународних организација, синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва.

Трећи састанак Радне групе за радне праксе одржан је 19. октобра 2021. године у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. На састанку је присуствовало око 30 представника органа државне управе, међународних организација, синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва.

У оквиру састанка представљени су економски аспекти ex-ante анализе о успостављању правног оквира за радне праксе у Републици Србији коју су израдили експерти са Економског факултета Универзитета у Београду, као и први Нацрт закона о радној пракси.

Спроведена анализа је указала на то да велики број студија показује позитивне ефекте пракси на исходе на тржишту рада, као и да су користи које би имала свака од три стране: практикант, послодавац и држава услед успостављања јаснијег правног оквира за регулисање пракси неоспорне. У току дискусије разматрано је више отворених питања, Нека од њих су: да ли радне праксе треба да буду само за младе особе или не, да ли накнада за обављање праксе треба да се веже за минималну или основну зараду, који су бенефити за послодавце да ангажују практиканте као особе без радног искуства, да ли са практикантом треба закључити уговор о раду или се практиканти могу ангажовати за обављање радне праксе без заснивања радног односа.

На састанку је члановима радне групе представљен први Нацрт закона о радној пракси. Законом би се уређивало запошљавање, односно радно ангажовање ограниченог трајања које практиканту омогућава да, кроз рад, учење и обуку које организује послодавац, стекне искуство, знања и вештине значајне за проналажење запослења, менторство и други услови обављања радне праксе, као и права, обавезе и одговорности послодавца и практиканта.

У наредном периоду биће настављена дискусија о адекватном решењу за правно регулисање радних пракси. Правни оквир за регулисање пракси је значајан како би се спречиле злоупотребе и обезбедио квалитет, као што то показују претходне правне анализе и истраживања БОШ-а, а како би се дошло до адекватног решења важно је да буде спроведен широки консултативни процес.