Вести

Корак ближе ка квалитетним радним праксама

05.11.2021.
378

Други састанак Радне групе за радне праксе који је одржан је 8. октобра 2021, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања био је усмерен на питања квалитета радних пракси на отвореном тржишту.

Други састанак Радне групе за радне праксе који је одржан је 8. октобра 2021, у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања био је усмерен на питања квалитета радних пракси на отвореном тржишту.

Између осталог, на састанку је представљена радна верзија правног дела ex-ante анализе о успостављању правног оквира за радне праксе у Републици Србији коју су израдили експерти са Правног факултета, Универзитета у Новом Саду.  Током представљања анализе чланови радне групе међу којима су, поред представника органа државне управе и представници синдиката, удружења послодаваца и организација цивилног друштва дискутовали о различитим дилемама које обухватају област радних пракси.

Чланови радне групе су водили конструктивну дискусију о усклађивању радних пракси са другим облицима активних мера запошљавања на тржишту рада, као и о усклађивању радних пракси са правним тековинама Европске уније, која је у 2020. години, у циљу веће запошљивости младих објавила Резолуцију у којој осуђује праксу неплаћених радних пракси и позвала Европску комисију да осмисли законске механизме за обавезне накнаде за све типове пракси.

Бројни су позитивни ефекти које радне праксе могу имати, попут скраћења транзиције од образовања до тржишта рада, унапређења знања, вештина и компетенција, стицање радног искуства и истраживање каријерних опција. Међутим, ови ефекти се могу очекивати само уколико су радне праксе квалитетне, ограниченог трајања, са квалитетним менторским процесом, постављањем и праћењем циљева учења, новчаном надокнадом, уколико постоји уговор на почетку и потврда на крају праксе. Међутим, према прегледу најновијих истраживања, и даље у многим радним праксама ови елементи квалитета изостају, што указује на важност регулисања ове области.

У наредном периоду радну групу очекују бројне активности које ће имати за циљ осмишљавање законског оквира за радне праксе који ће бити у инстересу свих младих.

Београдска отворена школа се од 2015. године кроз разне иницијативе, промотивне догађаје, правне анализе и истраживања залаже за квалитетне радне праксе, што ће наставити и у наредном периоду. Квалитетне радне праксе су од великог значаја за унапређивање запошљивости, а правно уређивање пракси важан корак у овом правцу.